YKS’ye Sayılı Günler Kaldı

Abide

Üye
Bu sene de beklenen vakit geldi çattı ve üç milyondan fazla öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek. Bu devirlerde biroldukca haber okuyacak, birfazlaca konuşma dinleyeceksiniz ve imtihana hakikat yaklaşılan bu son günlerde neler yapılmalı, neler yapılmamalı konusunda birfazlaca bilgiye maruz kalacaksınız.

Bu bilgilerden birçok da öğrencilerin ve ailelerinin imtihana dönük korkuları nasıl yönetecekleri üzerine olacak. Ben ise bugünlerde YKS’nin gençler ve ailelerinin hayatında nasıl yönetilmesi güç bir gerilim ve telaş kaynağı haline geldiği noktasına değinmek istiyorum.

SINAV SAVAŞ DEĞİLDİR
Öncelikle bu imtihanın çocuklarda ağır derde yol açmasının temel sebebi, imtihana dair erken yaşlarda başlayan ve çocuğun zihninde şekillendirilen manalardır. Bu açıdan çocuklara verilen yanılgılı iki çeşit bildiri olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, çocuklar açısından bu imtihanı ömürde bir dönüm noktası, kararında başarılı olamadıkları takdirde ömürde “kaybetmiş” olacakları bir durum, gelecek ömürlerinde memnunluk ve huzura ulaşmak için aşmaları gereken bir pürüz olarak tanımlamaktır. Çocuğa daima buna emsal iletiler vermek onda imtihanlarla ve akademik açıdan başarılı olmakla ilgili korku verici inançların yerleşmesine yol açabilir. bu türlü aslında çocuk imtihanı hedeflediği bir hedefe giden bir basamak olarak başarılı olmayı istediği bir etap olarak görmekten epeyce, hayatının muvaffakiyetinin, bütün geleceğinin belirleyicisi olarak anlamlandırır. İmtihan devri geldiğinde ise artık imtihan o genç için bir imtihan olmaktan fazlaca hayatta kaybeden olmamanın savaşı haline dönüşür.

YAŞAM AMAÇLARINI BELİRLEMEK GEREKİYOR
ömrünü ve geleceğini kaybetme ihtimalinin derdi ise son derece yüksektir. İşte tam da bu durumda imtihana karşı hissedilen doğal ve sağlıklı tasa, sıhhatsiz ve baş edilmesi sıkıntı hale dönüşür. halbuki çocuklarımızla imtihanın hayattaki yerini ve ehemmiyetini konuşmak yerine onun ömürde yapmak istediklerini, amaçlarını, maksatlarının ehemmiyetini, bu amaçlara ulaşmanın yollarını konuşmak; onları imtihana değil yapmak istediklerine odaklamak ve hazırlamak hem imtihana çalışmak konusunda daha motive edici olabillir, tıpkı vakitte imtihanın yarattığı çok korkunun azalmasına yardımcı olabilir. İmtihan zati belli gayelere ulaşmak için atılan adımlar içerisinde bir gerekliliktir, bir basamaktır. İmtihanın hayattaki yerini öğretmekten çok hayatta emelleri ve amaçların değerini konuşmak, imtihanın maksada ulaşmak için bir araç niteliği taşıdığını kavramak/kavratmak epey daha yararlı olacaktır.

DEĞERLİ OLMAK İMTİHAN BAŞARISIYLA İLGİLİ DEĞİLDİR
İkinci yanılgılı bildiri ise, ailenin imtihanda başarılı olmayı ya da akademik başarıyı sevilen, paha verilen bir çocuk olmanın önkoşulu olarak kullanımıdır. Birçok vakit aile bu iletisi çocuğu ders çalışmaya motive etmek için kullanmaktadır. Fakat bu davranış örüntüsünün altında yatan riskli bildirinin farkında değildirler. Ailenin onayı, sevgisi çocuklar için son derece kıymetlidir. Benliği ile ilgili tanımlamalarının formlandığı çocukluk periyodunda, kendisinin kim olduğu ve kıymeti konusunda çocuğun algıları da şekillenmeye başlar. Daima okulda ve imtihanlarda başarılı olduğu takdirde sevgi nazarann, başarılı akranları övülen ve başarısız olduğu için onlarla kıyaslanıp onların daha âlâ çocuklar olduğunu duyan çocuklar, ömürde sevilen ve kıymetli biri olmak için akademik başarıyı bir mecburilik olarak görmeye başlayabilirler. Bu durumda da imtihanda başarılı olmak artık akademik bir değerlendirmeye girip yükseköğretime geçmenin bir yolu değil, ömürde bedelli bir insan, hürmet goren bir insan, sevilen bir insan olmanın imtihanı olarak görülebilir. bir daha bu durumda da imtihanın yarattığı doğal ve motive edici telaş, imtihanda başarısız olmak durumunda çocuğun tüm pahasını kaybetme, bedelsiz olma ve sevilmeme riskinin sıhhatsiz ve baş edilemez telaşına dönüşür. İmtihanda başarısız olmanın kararı artık gayelerine ulaşmakla ilgili değil bir insan olarak sevilen kıymetli biri olamamayla ilgili hale gelir. Aileler esasen sevgilerini ve onaylarını motive edici bir araç olarak kullanmak ve çocuklarının daha başarılı bir meslek yolunda ilerlemelerini isterlerken bu cins iletilerle aslında onların meslek seyahatlerini zorlaştırırlar.

NE AŞILADIĞIMIZA DİKKAT ETMEK GEREK
Sonuç olarak imtihanda başarılı olmak akademik bir performanstır, bu performansın âlâ ya da makus olması bireyin kıymetini ve hak ettiği sevgiyi belirleyen bir ölçüt, hayatın bedelini belirleyen anlamlandırmalar olamaz. Bu açıdan gerek akademik açıdan başarılı olma, gerek YKS üzere değerli imtihanlar kelam konusu olduğunda çocuklarımıza söylemiş olduklerimizle onlara ne cins inançlar aşıladığımızın farkında olmak kıymetlidir. Unutmayın çocuğumuzun maksatlarına uygun adımları atarak ilerlerken ortasında bulundukları durumu sağlıklı değerlendirmeleri ve duruma ait yanlışsız tanımlamalar yapmaları onların maksatlarına ulaşmada epey daha yardımcı olacaktır.