Yeni yasa: Japonya’nın nükleer santralleri süresiz olarak çalışmaya devam edebilir

Aramizda

Aktif Üye
Japonya parlamentosu, ülkedeki nükleer santrallerin sınırsız işletilmesine izin veren bir yasa çıkardı. Daha önce bu süre en fazla 60 yıl ile sınırlandırılmıştı. Yeşil dönüşüm yasası aracılığıyla yapılan yeni düzenleme, çalışma sürelerini etkili bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. Japonya bu adımla petrol ve gaz ithalatına olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, 2050 yılına kadar CO₂ nötrlüğü de sağlanmalıdır.


Japonya, Fukuşima nükleer santralindeki en kötü durum senaryosunun ardından 2011’de nükleer santrallerin ilk olarak kapatılmasının ardından siyasi bir dönüş yaptı. O dönemde hükümet ayrıca yeni nükleer santraller inşa etmekten de kaçınmak istiyordu. Şu anda 33 reaktörden 10’u şebekeye bağlı durumda. Şimdi yine eski reaktörlerin daha yeni tasarımlı tesislerle değiştirilmesi konuşuluyor.

Nükleer enerji önemli bir rol oynuyor


Bütün bunlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve dünya enerji arzı üzerindeki etkisi ile haklı. Az sayıda hammaddeye sahip olan Japonya, ithalata bağımlıdır. Son yıllarda, ülke dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatçısı olmuştur.


Mevcut hükümet, nükleer santraller konusunda depremden kaynaklanan riski yönetilebilir olarak görmektedir. Kanunda, öncekileri tamamlayan düzenli güvenlik kontrolleri yer almaktadır. Amaç, 2023 yılına kadar enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20 ila 22’sini nükleer enerji ile karşılamak. Ancak bunun gerçekleşmesi için 30’a kadar reaktörün çalışır durumda olması gerekiyor.


(mki)Haberin Sonu