Yapay Zeka Güncellemesi Derinlemesine İnceleme: Yapay Zeka Yasası İnsan Haklarını Nasıl Koruyabilir?

Aramizda

Aktif Üye
Pek çok yapay zeka uygulamasındaki merkezi sorun, sözde önyargıdır. Yapay zeka, eğitildiği verilere dayanarak önyargılar geliştirebilir. Örneğin, öncelikle erkek hastalardan alınan verilerle eğitilen tıbbi teşhis yapay zekası, kadınlara daha kötü veya hatta yanlış teşhis koyabilir. Yüz tanıma veya yapay zeka destekli işe alım uygulamaları da bu tür önyargılar nedeniyle yanlış kararlar verebilir. Bunun etkilenenler açısından geniş kapsamlı sonuçları olabilir ve bu nedenle Avrupa Birliği’nde Yapay Zeka Yasası yardımıyla düzenlenmesi gereken önemli bir husustur.

Reklamcılık
Uluslararası Af Örgütü’nün dijital çağda insan hakları danışmanı Lena Rohrbach, yapay zeka güncellemesinin derinlemesine incelemesinde bize yapay zekanın Avrupa’da nerede kullanıldığını ve bazen büyük hasara neden olduğunu anlatıyor. Hollanda vergi dairesi, yanlışlıkla çocuk parası alan aileleri aramak için bir yapay zeka algoritması kullandı. “Sonuç olarak, toplam 20.000 aile, yanlışlıkla büyük meblağlar, bazen yüzbinlerce avro çocuk parası aldıklarını ve bunu geri ödemek zorunda kaldıklarını belirten mektuplar aldı. Ve bu ailelerden çok azının bunu düşünebileceği fikri vardı. bu yasa dışı olabilir.” Rohrbach’a göre mektubun hiçbir yerinde bu kararı bir yapay zekanın verdiği açıkça görülmüyordu. Bu nedenle Uluslararası Af Örgütü, insanların yapay zekanın ne zaman ve nerede kullanıldığını bilmesi için bir şeffaflık şartının bulunmasını sağlama konusunda kararlıdır.Yapay zeka aslında ne kadar akıllı? Üretken yapay zekanın işimiz, boş zamanlarımız ve toplumumuz açısından ne gibi sonuçları var? Haberler’nin “Yapay Zeka Güncellemesi”nde The Decoder ile birlikte size hafta içi her gün en önemli yapay zeka gelişmelerine ilişkin güncellemeleri sunuyoruz. Cuma günleri uzmanlarla yapay zeka devriminin farklı yönlerini inceliyoruz.İnsan hakları savunucusu, bazı eyaletlerin istisnai kurallar yoluyla düzenlemeleri baltalama çabalarını büyük bir endişeyle gözlemliyor. Bu, bazı hükümetlerin güvenlik ve göç yetkililerinin bunu şeffaf hale getirmeden yapay zekayı kullanmasına izin verme arzusunu da içeriyor. Rohrbach, “Bunlar, temel haklara ve insan haklarına büyük ölçüde müdahale etmelerine izin verilen yetkililerdir” diye belirtiyor. “Örneğin, bir polis otoritesinin zorlayıcı önlemler kullanmasına izin veriliyor. Ve bence, örneğin burada tahmine dayalı bir polis yapay zekasının kullanılıp kullanılmadığını ve bunda söz sahibi olup olmadığını bilmek özellikle önemli.”

Yapay Zeka Yasası, AB içinde yapay zekayı zarar verme kabiliyetine göre düzenlemeyi amaçlıyor. Taslak şu anda AB Konseyi, Parlamento ve Komisyon arasında üçlü müzakereler olarak adlandırılan yasama sürecinin son aşamasındadır. Ancak müzakereler şu anda durmuş durumda çünkü Parlamento ve üye devletler, OpenAI’den GPT-4 veya Google’dan PaLM 2 gibi sözde temel modellerin AI Yasasında düzenlenmesi veya bundan muaf tutulması gerektiği konusunda anlaşamıyorlar. Yıl sonuna kadar bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı henüz belli değil.


(igr)Haberin Sonu