Üriner sistem taşları ve tedavisi hakkında

Abide

Üye
Genel Bilgiler

Taş hastalığı üroloji pratiğinde değerli bir yere sahiptir. Tarihte birinci örnekler M.Ö. 4800’lü senelera ilişkin Mısır’daki mumyalarda tespit edilen mesane ve böbrek taşları olarak kayda geçmiştir. En sık 20 – 40 yaş içinde görülür. Erkeklerde bayanlardan 3 kat daha fazla görülür. Ülkemiz taş hastalıkları açısından yüksek oranda görülen yerlerdendir. Üriner sistem taşları olanlarda 10 yılda yaklaşık %50 oranında yinelama ihtimali vardır.

Üriner sistem taş hastaları çoklukla yan ağrısı, kusma ve kimi vakit ateş şikâyeti ile kliniklere başvurabildikleri üzere kimi vakit de hiç şikayet olmayabilir. Hastaların şikayetleri ve aile öyküleri detaylı sorgulanmalı ve fizik muayeneleri yapılmalıdır. Klinik teşhis uygun görüntüleme biçimleri ile desteklenmelidir.

Üriner sistem taşlarının belirtileri taşın yerine bakılırsa değişmektedir. Böbreğin ortasındaki taşlar sıklıkla şikayet yapmaz, çoklukla öbür bir niçinle yapılan batın ultrasonografisinde tesadüfen ortaya çıkar. Şikayet çoklukla böbrekten çıkıp idrar kanalına (üreter) düşen taşlarda oluşur. 5 mm ye kadar olan taşların düşme mümkünlüğü fazladır. Lakin taş boyutu arttıkça taşın düşme ihtimali azalır. Taşın boyutunun yanında taşın biçimi ve kişinin idrar kanalı yapısı da taşın düşmesinde kıymetlidir.

90’lı yılların sonuna kadar genelikle taşların tamamına açık operasyon uygulanırken, son vakit içinderda bu oran %1 seviyelerine inmiştir. Günümüzde taşların büyük kısmı kapalı sistem ameliyatlar (URS, flexible URS, perkütan nefrolitotomi) ya da ESWL ‘’dışarıdan şok dalgaları ile kırma işlemi’’ biçimleri ile tedavi edilmektedir.

Flexible URS

Hastanın bedeninde rastgele bir yeri kesmeden yahut dışardan delik delmeden idrar yolundan esneyip bükülebilen “flexible” özel bir endoskop ile idrar yolundan girilerek böbrek içine ulaşılır. Flexibl üreterorenoskop denilen aygıt ile böbrek ortasındaki bütün odacıklara ulaşmak mümkündür. Yaklaşık 3 mm çapındaki bu aygıtların ortasında sıvı akışını ve lazerin girişini sağlayan kanallar vardır. Operasyon sırasında bu kanallardan içeri sokulan mikron çapındaki lazer fiberleri ile taşlar toz haline getirilir. Bu sürecin avantajları:

Doğal yollar kullanıldığı için açık yada perkütan cerrahiye göre bedende yara izi olmaması ve bu sayede kanamanın daha az olması

Hastaların birebir gün yada sonraki gün taburcu olabilmesi

At nalı böbrek üzere doğuştan böbrek anomalisi olan hastalarda da uygulanabilmesi

Tıpkı anda hem idrar kanalındaki tıpkı vakitte böbreğin ortasındaki taşları almaya imkan sağlaması

Her iki böbreğinde taş olan hastalarda birebir seansta uygulanabilmesi

Çok şişman hastalarda ESWL (taş kırma) ve perkütan nefrolitotomi tedavilerinin uygulanma zorluğu vardır. Lakin flexible URS bu hastalarda itimatla uygulanabilmektedir.