Türkiye’de Bulunan, Az Bilinen Antik Kentler

ahmetbeyler

Yeni Üye
Ülkemizin üzerinde bulunduğu topraklar, her biri görülmeye bedel sayısız kültürel miras ile dolu. Bilhassa de antik kentler, turistlerin ve ziyaretçilerin ilgisini çokça çekiyor. Fakat hepsi değil.

Tabii ki hayli ünlü kimi antik kentler var; Efes, Bergama ya da Olympos üzere. Ancak ülkemizdeki tüm antik kentler bu kadar ünlü değil. Bu listemizde isimlerini fazlaca da görmediğimiz, ülkemiz topraklarının bir köşesinde varlığını binlerce yıldır devam ettiren birtakım antik kentlere göz atacağız.

Türkiye’deki az bilinen 25 antik kent

Aigai Antik Kenti, Manisa • Manisa’nın Yunus Emre ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 8. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.
 • Hayvancılık ve tarım faaliyetleri ile ilgilenilen kentte basılan sikkelerin üzerinde ve kentteki çeşitli keçi sembolleri, ağır olarak keçicilik faaliyetleri yapıldığına işaret ediyor.
 • Kentin ismi da eski Yunancada keçi manasına gelen ”αίγα” kelimesinden türetilmiş.
Aizanoi Antik Kenti, Kütahya


 • Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 3000’li senelerda kurulduğu düşünülüyor.
 • Kentte 13.500 kişilik bir stadyum ve 20.000 kişilik bir tiyatro bulunuyor.
 • Dünyanın birinci borsalarından biri olan Aizanoi Macellum’u burada bulunuyor.
Alacahöyük, Çorum


 • Çorum’un Alaca ilçesinde bulunuyor.
 • Rastlanan birinci izler milattan evvel 2500’lü senelera tarihleniyor.
 • Antik kentin dört farklı uygarlığa konut sahipliği yaptığı biliniyor.
Anavarza Antik Kenti, Adana


 • Adana’nın Kozan ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 19. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.
 • Kentte 1500 metre uzunluğunda dev surlar, stadyum, tiyatro üzere bir fazlaca yapının izleri var.
Anemurium Antik Kenti, Mersin


 • Mersin, Anamur Burnu’nda bulunuyor.
 • Milattan evvel 4. yüzyılda var olduğu bilinen antik kentin ne vakit kurulduğu tam olarak bilinmiyor.
 • Dağın eteklerinde deniz düzeyine hakikat inen bir yamaçta kurulmuş olan kentte yapılan çalışmalarda balıkçı aletleri, terzi ve çömlekçi aletleri, sikkeler, makyaj malzemeleri üzere bir epey kalıntı bulunmuş.
Antiphellos Antik Kenti, Antalya


 • Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 6. yüzyıldan beri kentte hayatın var olduğu biliniyor.
 • Denize bakan pek büyük bir antik tiyatrosu bulunan kentin kalıntıları, günümüzde Kaş boyunca uzanıyor.
Aphrodisias Antik Kenti, Aydın


 • Aydın’ın Karasu ilçesinde bulunuyor.
 • Bölgede yerleşim milattan evvel 5000’li senelera kadar dayanırken, kentleşme ise milattan evvel 2. yüzsenelerda yaşanmış.
 • Kente yakın olan mermer ocakları hem ekonomik olarak kent için büyük bir kaynak olmuş birebir vakitte yıllar boyunca ünlü heykeltraşların yetişmesini sağlamış.
Arykanda Antik Kenti, Antalya


 • Antalya’nın Finike ilçesinde bulunuyor.
 • Kentte hayatın izleri milattan evvel 5. yüzyıla kadar gidiyor.
 • Antik kentin ismi Likya lisanında “Ary-ka-wanda” yani “yüksek kayalığın yanındaki yer” anlamına geliyor.
Blaundus Antik Kenti, Uşak

Hilmi Coşkun
 • Uşak’ın Ulubey ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 300’lü senelerda kurulduğu düşünülüyor.
 • Kentte surlar, idari binalar, stadyum ve tiyatro gibi bir fazlaca yapı var.
 • Günümüzde bölge, bilhassa fotoğrafçılar tarafınca sık sık ziyaret ediliyor.
Didyma Antik Kenti, Aydın


 • Aydın’ın Yenihisar ilçesinde bulunuyor.
 • İçerisinde Apollon Tağınağı’nı da barındıran bölge aslında bir antik kentten fazla kutsal bir yer olarak anılıyor.
 • Bölgedeki ibadetlerin ve hayatın milattan evvel 600’lü senelerdan beri var olduğu bilinmektedir.
Hadrianaupolis Antik Kenti, Karabük


 • Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 1. yüzyılda kurulmuş.
 • Kazı çalışmalarına 2003 yılında başlanan antik kent bölgesinde hala daha çalışmalar devam ediyor.
Kibyra Antik Kenti, Burdur


 • Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunuyor.
 • Kentin tarihi, milattan evvel 200’lü senelera kadar dayanıyor.
 • Devasa bir stadyumu bulunan ve gladyatörleri ağırlayan bu antik kentte bununla birlikte dünyanın en özel Medusa mozaiklerinden biri bulunuyor.
Knidos Antik Kenti, Muğla


 • Muğla’nın Datça ilçesinde bulunuyor.
 • Arkeologlar tarafınca milattan evvel 2000 yılına tarihlenen kent, bilhassa milattan evvel 6. yüzyılda değerli bir kent haline gelmiş.
 • Kentte denizin bir kısmı daha sonradan doldurularak iki farklı liman elde edilmiş ve kent, batı Ege’nin en kıymetli liman kentlerinden biri haline gelmiş.
Laodikeia Antik Kenti, Denizli


 • Denizli Pamukkale’de bulunuyor.
 • Milattan evvel 260’lı senelerda kurulduğu düşünülüyor.
 • Kentte bir Zeus tapınağı, antik tiyatrolar ve stadyum üzere bir epey yapı bulunuyor.
Magnesia isim Maeandrum, Aydın


 • Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 600’lü senelerda kuruldupu düşünülüyor.
 • Kentte 30 bin kişilik bir stadyumun da ortalarında bulunduğu bir epeyce yapı mevcut ve Efes Antik Kenti’nden daha sonra ülkemiz topraklarındaki en büyük antik kentlerden biri.
Miletos Antik Kenti, Aydın


 • Aydın’ın Didim ilçesinde bulunuyor.
 • Bölgede yerleşimin milattan evvel 2000’li senelera tarihlendiği bilinirken antik kent en parlak devrini milattan evvel 6. ve 7. yüzyılda yaşıyor.
 • Bölge tarihi açıdan bilim, ideoloji ve sanatın başşehri olarak anılıyor. Kentte yaşayan Anaksimenes varoluşçu ideolojinin temellerini atmış, tanrılardan bağımsız üniversal kanunlar belirleyip taşlara kazımış; Hekataios ise coğrafik bilimlerle ilgilenmiş ve tarihte dünya haritası çizen birinci insan olmuş.
Priene Antik Kenti, Aydın


 • Aydın’ın Söke ilçesinde bulunuyor.
 • Priene hakkındaki en eski bilgilere milattan evvel 7. yüzyılda rastlanıyor.
 • Kentte Athena için yapılmış bir tapınak, sunak ve Athena heykeli bulunuyor.
Prusias isim Hypium Antik Kenti, Düzce


 • Düzce Çiftepınarlar’da bulunuyor.
 • Milattan evvel 3. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.
 • Kentte bir antik tiyatro, su kemerleri, mermer bloklardan oluşan bir köprü üzere bir fazlaca yapı bulunuyor.
Sagalassos Antik Kenti, Burdur


 • Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunuyor.
 • Antik kentin de bulunduğu bölgede yerleşik yaşama milattan evvel 8000-6500 senelerında geçildiği düşünülürken antik kentin kurulması ve gelişmesi milattan evvel 300’lü senelerda sürat kazanıyor.
 • Antik kentte bulunan Antoninler çeşmesi, kentin en etkileyici yapısı.
Sardes Antik Kenti, Manisa


 • Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 1300’lü senelerda kurulmuş.
 • Antik kent, Lidyalıların başşehri olma özelliğini taşıyor.
Soli Pompeiopolis, Mersin


 • Mersin’in Viranşehir ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 7. yüzyılda kuurlmuş.
 • Antik kent, bir hayli farklı kültürün tesiri altında yüzlerce yıl ayakta kalmayı başarmış.
Stratonikeia Antik Kenti, Muğla


 • Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 3. yüzyılda kurulmuş.
 • Surlarla kaplı olan kentte günümüzde bu surların hayli küçük bir kısmının kalıntıları varken hem de gymnasium, tiyatro üzere yapılar da bulunuyor.
Termessos Antik Kenti, Antalya


 • Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 7. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.
 • Antik kentte epey sayıda tapınak ve mezar bulunuyor.
Tios Antik Kenti, Zonguldak


 • Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 7. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor.
 • Roma Devri’nde yağmalanarak yıkılan kent daha sonrasında tekrar inşa edilse de vakit içinde değerini yitirmiş ve daha sonrasında da bir balıkçı kentine dönüşmüş.
Uzuncaburç Antik Kenti, Mersin


 • Mersin’in Silifke ilçesinde bulunuyor.
 • Milattan evvel 3. yüzyılda kurulmuş.
 • Sütunlu uzun caddeler, antik tiyatro ve Zeus tağınağı, kentin en dikkat çeken yapıları.