Testis kanseri belirtileri nedir?

Abide

Üye
Testis kanserinin en sık rastlanan bulgusu testiste ağrısız ele gelen kitledir. Fakat kitlelerin bir kısmının ağrıya sebep olabileceği unutulmamalıdır. Testiste ele gelen rastgele bir şişlik ya da kitle durumunda en kısa müddette bir üroloji uzmanına görünmek gerekmektedir. Bu kanser çeşidinin erken teşhisi için adamların ayda bir kere sıcak duş daha sonrası testislerini kendi kendine muayene etmeleri önerilir.

Ele gelen kitle haricinde ileri evre hastalıkta uzak organ yayılımına bağlı sırt ağrısı, kemik ağrısı, öksürük, şuur değişikliği üzere şikayetlere, kimi vakit hormon salınımına bağlı göğüslerde büyüme ve ağrı üzere şikayetlere yol açabilir.

TESTİS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NEDİR?

İnmemiş testis hastalarında ameliyatla düzeltilmiş bile olsa testis kanseri görülme ihtimali 4-8 kat artmaktadır. Daha evvel geçirilmiş testis kanseri hikayesi, ailede testis kanseri varlığı, bir grup genetik rahatsızlıklar (kleinefelter sendromu, down sendromu, vb.), esrar kullanması ve beyaz ırk testis kanseri gelişimi için risk oluşturmaktadır.

TESTİS KANSERİ TANISI NASIL temalıR?

Testiste ele gelen bir kitle fark edildiğinde aksi ispat edilene kadar berbat huylu olarak kabul edilir. Teşhis koymak için birinci ve en sık kullanılan görüntüleme yolu ultrasondur. Ultrason ile testiste kitle saptanması halinde kimi tümör belirteçlerinin (ΒHCG, AFP, LDH) kan düzeylerini kesinlikle denetim etmek gerekir. Bu tümör belirteçleri hastalığın evrelendirilmesinde ve daha sonrasında seyrinin takibinde değer arz etmektedir. İleri evre hastalıktan kuşku edilen olgularda bilgisayarlı tomografi, kemik sintigrafisi ve PET/CT üzere tetkikler gerekebilir.

TESTİS KANSERİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Testis tümörü tanısı konulduğunda vakit kaybetmeden cerrahi müdahele yapılması gerekir. İnguinal orşiektomi ismi verilen bu operasyonda, kasık bölgesinden bir kesi ile testis çıkarılır. Çıkan patoloji kararına nazaran ileri tedavi ve takip protokolleri belirlenir. Birtakım hastalarda ikinci bir operasyonla lenf nodu çıkarılması ameliyatı (RPLND), Radyoterapi yahut Kemoterapi üzere tedaviler gerekebilir. Tedavi protokolünün belirlenmesinde ilgili branş tabipleri tarafınca (Üroloji, Medikal Onkoloji ve ışınım Onkolojisi) multidisipliner olarak ortak karar alınması en uygun yaklaşımı belirlemek açısından değerlidir.