TBMM’ye 880 Milyar TL’lik Bütçe Teklifi Sunuldu

ahmetbeyler

Yeni Üye
Son vakit içinderda temel besin alışverişi başta olmak üzere bütün platformlarda ve bütün eserlerde akıl almaz bir fiyat artışı kelam konusu ve artık birçoğumuz sahiden zorlanıyor. Her ne kadar otoritelerden çeşitli tahlil teklifleri sunulsa da şu anda sahiden fiyat artışlarının arkası gerisi kesilmiyor.

Bu artan fiyatlar sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısında yeni bir önerge sundu. Bu önerge kapsamında toplam bütçe ölçüsünün artırılması teklif edildi.

Erdoğan, 880 milyar TL’lik bütçe teklifini meclise sundu


Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste yaptığı konuşmada doğal gaz ve elektrik meblağlarında yaşanan artışların vatandaşa yansıtılmaması sebebiyle BOTAŞ üzere kurumlara kaynak transferi yapılması hedefiyle bütçe teklifinin arttırılmasını teklif etti.

Teklif kapsamında bütçeye dahil yönetimlerin bütçe tertiplerine 817.271.632.000 TL, özel bütçeli yönetimlerin bütçe tertiplerine 63.203.143.000 TL olmak üzere toplam 880.474.775.000 TL ek ödenek eklenecek.

Erdoğan, konuşmasında şöyleki diyor: “1.750.957.322.000 Türk lirası ödenek tahsis edildiği” hatırlatılarak, “Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler kararı genel fiyatlar düzeyinde değerli artışlar meydana gelmiş, ötürüsıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması gereksinimi doğmuştur.

Ödenek gereksinimlerinin karşılanabilmesi emeliyle merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri bütçelerinin işçi sarfiyatları ve Toplumsal Güvenlik Kurumuna devlet primi masrafları ekonomik kodlarını içeren tertiplerine yapılan ödenek eklemeleri dahil toplamda 1.080.515.421.000 Türk lirası ödeneğin eklenmesi teklif edilmektedir.”


Peki ek ödenekler bizi nasıl etkileyecek?


Ekonomideki makûs gidişat niçiniyle bildiğiniz üzere biroldukça yerde fiyat artışları oldu ve buna devletin bütçe sağladığı şeyler de dahil. Bu bütçe teklifinin yapılmasının niçini ise piyasadaki fiyat artışlarının vatandaşının cebini yakmaması. Şayet ek bütçe teklifi kabul edilirse bu kurumların bütçesi artacak ve Erdoğan’ın aşağıdaki açıklamasında bulabileceğiniz konuda bütçe artışları yapılarak fiyatlar düşürülecek.

“Ek ödenek gereksinimi; başta doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlarımıza yansıtılmaması için BOTAŞ’a yapılan kaynak transferleri, enflasyon niçiniyle kamu nazaranvlilerinin maaş ve fiyatlarında yapılan artışlar, emekli maaşlarında yapılan artışlar, toplumsal güvenliği olmayan vatandaşların sıhhat prim ödemeleri, patron prim teşviki ödemeleri üzere Toplumsal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferleri, kamu yönetimlerinin elektrik, akaryakıt ve yakacak alımları ile taşımalı eğitim, fiyatsız ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin dayanak eğitim masrafları, savunma ve güvenlik kurumlarının ödenek gereksinimleri başta olmak üzere mal ve hizmet alım masraflarındaki artışlar, memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerine ait sarfiyatlar, engelli konutta bakım dayanakları ve 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli vatandaşlarımızın aylıklarındaki artışlar, birinci ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve harçlıklar, yurt dışına gönderilen öğrencilerin burs ve tahsil masraflarındaki artışlar, toplumsal yardım masraflarındaki artışlar, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleksel eğitim goren, staj yahut tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin fiyatları için ödenecek devlet katkısı ödemeleri, hububat üretimi yapan çiftçilerimize ödenen ek girdi maliyet dayanağı, döviz kuru artışı niçiniyle milletlerarası kuruluşlara yapılacak üyelik aidatı ve katkı hissesi ödemelerindeki artışlar, hububat fiyatlarındaki artışların tüketicilere yansıtılmaması gayesiyle TMO’ya yapılan nazaranvlendirme masrafları ve öbür KİT bakılırsavlendirme masraflarındaki artışlar, maliyet artışları niçiniyle sermaye masraflarındaki artışlar, başta Elazığ, Malatya, Adıyaman ve İzmir vilayetlerinde yapılanlar olmak üzere afet konutlarının üretim masrafları ve öbür afet ziyanlarının karşılanması hedefiyle yapılan sarfiyatlar ile faiz ve öteki masraflardaki artışlardan kaynaklanmaktadır.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.