Sertleşme sorunu ve kök hücre tedavisi

Abide

Üye
Erektil disfonksiyon (Sertleşme problemi), penisin en az 6 ay müddet ile cinsel münasebet için kâfi sertliğe ulaşamaması ya da cinsel ilgi sonlanana dek sertliğini koruyamaması olarak tanımlanır. Fizyolojik ve/veya ruhsal niçinlere bağlı olarak oluşabilmektedir. 40 ila 70 yaş ortası erkeklerde yaklaşık %50 oranında sertleşme sorunu görülebilir ve bu sorunu yaşayan adamların yaklaşık %15’i ise birinci ve ikinci basamak tedavilere (oral tedaviler, penis içi enjeksiyonlar, ESWT) karşılık vermez. Bu durumdaki hastalar için tek bir seçenek kalmaktadır, o da penil protez impantasyon cerrahisidir. Lakin, son senelerda biroldukca branşta kullanması giderek artan Stromal Vasküler Fraksiyon (SVF) Kök Hücre tedavisi ile, ileri derecede erektil disfonksiyonu olan hastalarda, penil protezler tek tedavi seçeneği olmaktan çıkmış durumdadır. Hastaların karın bölgesinden alınan 50-100 cc yağ dokusu, özel bir kitten geçirilir ve mezenkimal kök hücreleri barındıran, büyüme faktörlerinden varlıklı bir sıvı elde edilir. Bu sıvı Stromal Vasküler Fraksiyon olarak isimlendirilir. Elde edilen bu sıvı, sertleşmede bakılırsav alan penis içerisindeki kavernozal yapılara enjekte edilir. SVF yardımıyla yeni damar oluşumu tetiklenir ve tedavi daha sonrası 6 aylık müddette besbelli bir düzgünleşme gözlenir. Fakat bu mühlet kimi vakit 9-12 ayı bulabilir. İleri derecede sertleşme sorunu olan hastalarda, SVF Kök Hücre tedavisi ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir.