Sanki böbrek taşım mı var?

Abide

Üye
Böbrekte oluşan hayli küçük taşlar, fark edilmeden idrar yoluyla atılabilmekteyken, taş boyutları büyüdükçe böbrekte yahut mesaneyi birbirine bağlayan kanalda (üreterde) sıkışabilirler.

Bu hastalarda ağrı ensık görülen şikayettir. Birtakım hastalarda ağrı hissedilmeyecek kadar az iken, kimilerinde son derece şiddetli olabilir. Böbrek taşlarından kaynaklanan ağrılar ekseriyetle aralıklarla kendini hissettirip kaybolan ağrılar biçiminde görülür. Hastalar ağrıyı ekseriyetle “yan ağrısı” olarak hissederler. Bu ağrı haricinde, başka belirtileri şunlardır:

• İdrar yaparken ağrı olması

• İdrarda kanama olması

• Mide bulantısı ya da kusma

• Sık idrara çıkmak

• İdrar yapma zorluğu olması

• Ateş ve titreme olması

Kimi hastalarda ise rastgele bir şikayet olmadan, öbür emelle yapılan tetkikler kararında da tesadüfen böbrek taşları saptanabilir.