Prostat ve kanseri

Abide

Üye
Prostat bezi, mesanenin altında yer alan ve üretra ismi verilen idrar kanalını saran ceviz büyüklüğünde bir organdır. Prostat kanseri, bu prostat bezi hücrelerinin olağandışı ve denetimsiz biçimde çoğalması sonucunda ortaya çıkan makûs huylu tümöral bir oluşumdur. Kanser hücreleri, sıklıkla prostatın kabuk kısmı dediğimiz dış kısmından gelişir. Prostat kanseri erkeklerde ikinci en sık görülen kanser cinsidir. adamların hayat uzunluğu prostat kanseri ile müsabaka riski %17 dir.

Prostat kanserinin risk faktörleri nelerdir?

Prostat kanseri için bilinen risk faktörleri:

İleri yaş: 40 yaş altında hayli nadiren gözlenirken, 50 yaşından daha sonra görülme riski artar. Prostat kanseri tespit edilen hastaların büyük çoğunluğu 65 yaşın üstündedirler.

Etnik köken: Dünya üzerinde birtakım ırklarda prostat kanseri görülme oranı daha yüksektir.

Genetik yatkınlık. Prostat kanserlerinin yaklaşık % 10’u kalıtsal olup, prostat kanseri olanların %15’inde hastalık birinci derece erkek akrabalarından geçmektedir. Birinci dereceden erkek akrabalarında (baba, erkek kardeş, amca) prostat kanseri var ise risk artmaktadır. Ailede tek bireyde prostat kanseri var ise risk 2 kat, daha fazla şahısta var ise risk 6-11 kat artmaktadır.

Beslenme: Prostat kanseri üzerinde beslenmenin direkt tesiri kanıtlanamamıştır. bir daha de sağlıklı beslenme kanser riskini azalttığı için sıhhatsiz besinler tüketmek prostat kanseri riskini direkt yükseltebilir.

Prostat kanseri, erken evrede yakalandığında tedavi başarısı çok yüksektir. ötürüsıyla fazlaca geç kalmadan, teşhisinin konması ve gerekli tedavisinin yapılması lazım. Çoklukla başlangıç evresinde belirti vermeyen bir kanser tipidir. Şayet ailede kanser hikayesi varsa (örneğin baba da..) 40 yaşından itibaren, aile üyküsü yok ise 50 yaşından daha sonra her erkeğin prostat muayenesini ve kan analizlerini yaptırması gerekmektedir.

Prostat kanseri belirtileri nelerdir?

Hastalığın erken evresinde tanınması lakin sistemli tarama ile mümkündür. Hastalık belirtileri karakteristik değildir ve öteki prostat hastalıklarında da görülebilir. Prostat kanserinin sık görülen belirtileri içinde; idrar zoru, zayıf idrar akımı, sık idrara çıkma, idrardan yahut meniden kan gelmesi, boşalma sırasında ağrı ve sertleşme sıkıntıları sayılabilinir. Bu belirtiler güzel huylu prostat büyümesi, prostat iltihabı üzere başka birtakım durumlarda da ortaya çıkabilir ve prostat kanserinin besbelli belirtileri değildir. Şayet prostat kanseri organın dışına taşmış ise, ki çoğunlukla kemiğe sıçrayabildiğinden bel, kalça yahut bacakta şiddetli ağrılara niye olabilir. Bunun haricinde rastgele bir iç organı tutabilir ve tuttuğu organa yönelik belirtiler ortaya çıkabilir.

Prostat Kanseri açısından hangi yaştan itibaren tarama yapmak lazım?

Prostat kanseri teşhisi,
günümüzde taramaların yapılmasıyla bir arada genelde erken devirde ve hastalık yayılmadan konulabilmektedir. Temel iki metot vardır: PSA (prostat spesifik antijen) ve parmakla prostat muayenesi. Her ikisinin yahut rastgele birisinin kuşkulu bulunması durumunda, tanıyı nihaileştirmek için prostat iğne biyopsisi alınır. Şayet biyopsi kararı tümör gelirse, teşhis mutlaklaşmış olur.

Prostat kanseri tanısı nasıl konur?

PSA testi nedir?


Kanda bakılan bir testtir. PSA, prostatta bulunan hücreler tarafınca üretilen bir protein olup, kandaki ölçüsü ne kadar yüksekse prostat kanseri de o kadar ilerlemiş olabilir. bununla birlikte PSA seviyesi, verilen tedavinin muvaffakiyetini takip edilmesinde yahut cerrahi daha sonrası yenilemenin saptanmasında son derece yardımcıdır. Her PSA yüksekliği kanser olduğu manasına da gelmez. örneğin; prostat iltihabı, idrar yollarından sonda takılması, prostat muayenesi üzere kimi durumlarda da PSA yükselebilir.

Parmakla prostat muayenesi nasıl yapılır?

Hastaya uygun konum verilir ve makattan parmakla, prostatın büyüklüğü, formu, kıvamı-sertliği, üzerinde nodul dediğimiz doku çıkıntısı olup olmadığı araştırılır.

Prostat biyopsisi nasıl yapılır?

Prostat kanseri açısından riskli ve uygun hastalara uygulanır. Lokal yahut genel anestezi altında uygulanır. Makattan yerleştirilen ultrason ucu yardımı ile prostattan iğne ile 8-12 kesim alınır. Alınan modüller patolojik incelemeye tabi tutulur ve dokularda kanser olup olmadığı, kanser var ise kanserin grade’i (agresiflik derecesi) incelenir ve raporlanır.

Prostat MR’ı nedir?

Son senelerda MR ile prostat ortasındaki prostat kanseri kuşkulu odaklar tanımlanabilmektedir. Bilhassa daha evvel biyopsi yapılmış ve PSA kıymetleri yüksek seyreden hastalarda multiparametrik prostat MR ile prostat ortasındaki kanser odakları tanımlanır.

Prostat kanserinde evreleme nasıl yapılır?

Prostat kanseri teşhisi konulan hastalarda hastalığın prostat haricinde yayılımı (özellikle kemik ve lenf bezlerine) olup olmadığını öğrenmek için ek görüntüleme formlarına muhtaçlık vardır. Bunlar;

Kemik sintigragfisi

PSMA PET- CT

Batın BT/ Batın MR

Prostat kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Biyopsi ile kesin teşhis konulan hastaları evvel evrelendirmek lazım. Kanserin büyüme suratı, derecesi, yayılım durumu, hastanın genel sıhhat durumu ve uygulanacak tedavinin aktifliğinin yanı sıra, muhtemel yan tesirlerine de bağlı olarak farklı tedaviler tercih edilebilir.

Ameliyat

Radyoterapi

Hormonoterapi

Kemoterapi

İzlem

Prostat kanserinde Cerrahi Tedavi seçenekleri nelerdir?

Açık cerrahi

Laparoskopik cerrahi

Robotik cerrahi

Cerrahi seçenekler prostat kanserinde en yaygın ve tesirli tedavi biçimlerindendir. Her bir cerrahi prosedür, hastaya nazaran tercih edilmelidir. Cerrahi yaklaşımda gaye prostatın tamamının alınmasıdır. Bu üç metodun onkolojik ve işlevsel sonuçları birbirine benzeridir.