Mitomani ( palavra söyleme hastalığı ; palavra söyleme alışkanlığı; patolojik yalan)

Abide

Üye
Araştırmacı Bryant (2008) palavrası ayrıntılı olarak araştırmış; niyet, sonuç, yarar sağlayan kişi, doğruluk ve kabul edilebilirliğine bakılırsa kümelere ayırmıştır. Bryant’ın çalışmasına bakılırsa palavra çeşitleri;

1) Gerçek palavra: Makûs niyetli ve aldatıcıdır. Vahim sonuçlar doğurabilir. Palavra söyleyenin kendisine yararı vardır. İçinde gerçeklik barındırmaz ve kabul edilemez. Palavra söylenilen şahsa ziyanı olması, karşılıklı bağlantıları ve inancı zedelemesi niçiniyle palavranın olumsuz tipi olarak kıymetlendirilebilir.

2)Beyaz palavra: Hilesiz ve güzel niyetle söylenir. Diğerini hüzünden, zahmetten ve / yahut aksilikten kurtarma emeliyle söylenen genel olarak diğerinin faydasını göz önünde bulunduran, hakikat olmayan sözlerdir. Sonuç zararsızdır. Karşı tarafı hami özelliği vardır. Biraz palavra biraz gerçektir (kıvırma denebilir). Kabul edilebilir niteliktedir.

3)Gri palavra: Niyet meçhuldür, güzel yahut makûs niyetle söylenebilir. kararı meçhuldür, yani farklı sonuçlar doğurabilir. Palavradan elde edilen yarar meçhuldür. Doğruluk seviyesi meçhuldür. Sonuç yoruma bağlıdır. kimi vakit uyguna kimi vakit berbata yorumlanabilir.

Patolojik palavra ise; palavra söyleme alışkanlığıdır. Psikiyatride “mitomani” olarak tanımlanır. Mitomani hastalığı birinci sefer 1891 yılında Alman tabip Anton Delbrueck tarafınca tanımlanmıştır. bu biçimdedan beri üzerinde fazlaca fazla çalışma yapılmış bir mevzu değildir. Mitomani hastaları yeteri kadar araştırılmamış ve anlaşılmamıştır. Hastalığa sahip şahıslara mitoman denir. Mitomani yunanca muthos (efsane) ve latince mania (delilik) sözlerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Psikiyatride pseudologia fantastica olarak da isimlendirilmektedir.

Fakat birtakım hastalıkların bir bulgusu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalıklar:

1.Bipolar bozukluklar

2.Dikkat eksikliği sendromu

3.Dürtü denetim sorunları

4.Madde bağımlılığı

5.Sınırda kişilik

6.Narsistik kişilik bozukluğu

7.Takıntı bozuklukları

Kimi mitomani hastalarında epilepsi yahut EEG bozuklukları, geçirilmiş baş travması ve aile ortasında psikiyatrik hastaların olduğu gözlenmiştir. Mitomaninin kökeninde düşük öz benlik hürmeti ve kendine güvensizlik yatar. Bu eksiklikleri kişi palavra söyleyerek doldurmaya çalışır. Çoğunluğunun çalkantılı aile ömürlerinin olduğu tespit edilmiştir. Mitomani hastalarında düzmece benlik duygusu, gerçek benliği geçersiz benlikten korumak için idealizasyon, harikalık ve görkem yaratma sistemlerini kullanır. Mitomania hastalığının ileri evresi nevroz ve psikozdur. Mitomani kimi vakit kişilik bozuklukları ile de karıştırılabilir.