Mesane (idrar kesesi ) kanserlerinin teşhis ve tedavisi

Abide

Üye
Mesane nedir ? İdrar torbası ya da idrak kesesi olarak da bilinen mesane, karın bölgesinin alt kısmında yer alır ve içerisinde idrarın biriktiği küre biçiminde bir organdır. Böbrekler, kandaki toksin hususları temizledikten daha sonra bedenden atmak için üreter ismi verilen küçük kanalları kullanır. İdrar küçük kanallar aracılığı ile mesaneye gelir ve beden dışına atılıncaya kadar burada depo edilir.

Mesane kanseri nedir? Mesanenin duvarını oluşturan hücrelerin denetimsiz çoğalması durumunda mesane kanseri oluşur. Bu tümörler mesane iç yüzeyinde ekseriyetle yüzeyden kabarık karnabahar görünümünde izlenmektedir.
Mesane kanseri 3 çeşittir;

1. Üropiteliyal karsinom: Mesane duvarını kaplayan hücrelerde görülen bir kanser çeşididir.

2. Yassı epitel hücreli karsinom: Uzun müddetli enfeksiyon ya da irritasyona maruz kalan mesanenin yassı epitel hücrelerinden meydana gelen bir kanser çeşididir.

3. Adenokarsinom: Mesanedeki salgı yapan hücrelerde görülen bir kanser çeşididir. Mesane duvarındaki mukustan sorumlu olan hücrelerin olağandışı çoğalması kararı oluşur.


Mesane kanserlerinin birden fazla teşhis anında yüzeyeldir.

%75 yüzeyel (mesane mukoza ve submukozaya sınırlı)

%15-25 invaziv (kas katmanı yahut lenf bezlerine yayılmış)

%15 metastatik

Mesane Kanserinin Sebepleri nelerdir ?

Yaş

Erkek Cinsiyet (erkeklerde bayanlara oranla 3-4 kat daha fazla görülür)

sigara (2 kat artmış risk, içilen doza bağlı olarak erkeklerde olguların %50’sinden, bayanların %31’inden sorumludur)

İdrardaki kimi kanserojen hususlar

Endüstriyel kanserojenlere maruziyet

Pelvik radyoterapi

Mesane mukozasının kronik inflamasyonu (mesane taşı, uzun vadeli kateter)

Mesane kanserlerinin alt tipleri nelerdir?

Epitelyal tümörler %98

Değişici epitel hücreli kanser (TCC) %90

Skuamöz hücreli kanser %3-7

Adenokanser %1

Mikst tümör %4-6

Non-epitelyal tümörler %2

Mesane kanserleri hangi belirtileri verir?

Hematüri ( %85) en sık görülen belirtidir. Mikroskopik yahut makroskopik olabilir.

60 yaş üstü erkek, pıhtılı, ağrısız kanama olması birinci akla mesane tümörünü getirmeli.

Mesane irritiasyon semptomları (%20): idrarda yanma, sık idrar hissi, ani idrar, gece sık idrar.

Tıkayıcı şikayetler: böbrek kanalını tutmuşsa böbreklerde şişme ve yan ağrısı, prostatik bölgeyi tutmuşsa prostat gibisi şikayetler olabilir.

Metastaz yapmışsa buna bağlı şikayetler: kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, kansızlık ve öksürük.

Mesane kanserinin ayırıcı tanısı nelerdir?

Mesane iltihabı, prostat büyümesi, çok faal mesane, böbrek tümörleri, böbrek kanalı tümörleri, mesane ve böbrek kanalı taşları.

Meane kanserinin tanısı nasıl konur?

Abdominopelvik Ultrasonografi (USG): Hematüri ile gelen hastaya birinci vakit içinderda yapılmalı.

Intravenöz pyelografi (IVP).

Abdominopelvik BT (BT ürografi): Tıpkı anda üst üriner sistemde tümör olma mümkünlüğü %1.8’dir. Tümör trigonda ise bu risk %7.5, Multipl ve rekürens var ise risk yüksek

MR

Sistoskopi: mesane tümöründe en kıymetli teşhis yoludur. İdrar yolunda ince ışıklı bir aletle mesane içine girilir. Mesanenin her tarafı direk gözlemlenir. Tümörün varlığı, sayısı, yeri hakkında ayrıntılı bilgi elde edilir. Teşhis koymak maksadıyla sistoskopi yapıldığı sırada saptanan mesane tümörleri birebir seansta büsbütün temizlenir. Bu emelle rezektoskop ismi verilen bir aletle tümörlü doku, tabanı ve etrafı dahil olacak biçimde kesilerek alınır.

Mesane kanserinin tedavis nasıl yapılır?

Yüzeyel-kasa yayılmayan mesane tümöründe tedavi:

Yüzeyel mesane tümörleri (Ta, T1, CIS) şayet agresif değilse, tek ve küçük tümör ise, daha evvel tümör yoksa yani nüks tümör değil ise TUR-M ile tümörün büsbütün kazınması daha sonrası mesane içine ilaç ygulaması kâfi bir tedavidir. Lakin hastalığın yenidenlama riskinden dolayı takip etmek yani aşikâr aralıklarla sistoskopi yapmak gerekecektir. Kasa invaze mesane tümörlerinde tedavi:

Radikal sistektomi: Kas tabasına ulaşmış fakat daha ileri gitmemiş tümörlerde hastanın genel durumu ameliyat için uygunsa mesanenin tümden alındığı (mesane,lenf bezleri ve erkeklerde prostat, bayanlarda rahim dahil) radikal sistektomi ameliyatı yapılır. Mesane alındıktan daha sonra hastanın bağırsaklarından yeni bir mesane oluşturulur ve böbrekten gelen idrar kanalları (üreterler) bu yeni keseye bağlanır. Bu idrar kesesi ise ya olağan dış idrar kanalına (üretra) ya da karın yan tarafına deriye bağlanır.

Kemoterapi: ameliyatı istemeyen yahut ek hastalıkları ve riskleri niçiniyle qmeliyat yapılamayan hastalara kemoterapi ve radyoterapi (ışın tedavisi) seçenekleri uygulanır.Mesane kanseri öbür organlara yayılım yaptığı vakit ekseriyetle kemoterapi ve gerekirse radyoterapi uygulanır.