İdrar kaçırma nedir?

Abide

Üye
Üriner inkontinans (idrar kaçırma), toplumsal ve hijyenik sıkıntılara yol açan ve hastanın hayat
kalitesini etkileyen, istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır. İdrar kaçırma bir hastalık
değil, bir semptomdur ve fazlaca çeşitli hastalıkların habercisi olabilir.