Fibromiyalji: nedir? tedavi de kullanılan metotlar nelerdir?

Abide

Üye
Fibromiyalji yahut fibromiyalji sendromu (FMS) olarak isimlendirilen ağrı bozukluğu toplumun %1 ila %5’ini etkileyen kronik bir rahatsızlıktır. Literatürde Fibromiyalji Sendromu (FMS); etiyolojisi muhakkak olmayan, yaygın beden ağrıları, belli anatomik bölgelerde hassasiyet, azalmış ağrı eşiği, uyku bozuklukları, yorgunluk ve çoğunlukla ruhsal problemlerle birlikte eklem dışı romatizmal bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır.

Yapılan araştırmalarda 20 ila 50 yaşları içindeki bayanlarda erkeklere oranla daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Fibromiyalji’nin tıbbi olarak bilinen bir niçini bulunmamaktadır. Fibromiyalji’nin muhtemel niçinleri içinde; fizyolojik (örn.; merkezi ağrı sürece bozukluğu, uyku bozukluğu ve hipotalamik-hipofiz ekseninin disfonksiyonu), travma hikayesi ve ruhsal faktörler (örn.; felaketleştirme, öfkenin dışavurumunun engellenmesi ve olumsuz ruh hali) yapılan çalışmalarda sıralanmıştır.

Hastalarda genel olarak; yorgunluk, yaygın kas-iskelet ağrıları, hassasiyet ve uyku kuvvetlikleri görülmektedir. Ayrıyeten kimi bireylerde; konsantrasyon ve hafıza sıkıntıları, kararsız ruh hali, depresyon, anksiyete, ağrılı adet krampları ve uyuşukluk üzere öteki semptomlar da görülebilmektedir.

Tedavi

Fibromiyalji tedavisi hastanın hikayesine göre farmakolojik (ilaçla) tedavi ile psikoterapi yaklaşımlarıyla bir arada sürdürülmektedir. Fibromiyalji hastaları ile yapılan çalışmalarda; hastaların en azından bir kısmında olağan denetimlere nazaran daha fazla travmatik tecrübe ve stresör olaylar tanımlanmıştır. Ayrıyeten fibromiyaljinin etiyolojisinde travmanın/travmatik tecrübelerin muhtemel faktörlerden biri olduğu ileri sürülmektedir.

Fibromiyalji tedavisinde tesirli olarak kullanılan EMDR terapi; psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar üzere fazlaca yeterli bilinen farklı yaklaşımların ögelerini bir ortaya getiren yoldur (Shapiro 2001). EMDR terapinin bilhassa Travma daha sonrası Gerilim Bozukluğu (TSSB)’de etkililiği ve çeşitli kılavuzlarda TSSB için birinci sıra tedaviler içinde gösterildiği bilinmektedir (APA 2009, BİRÇOK 2005). EMDR terapinin uyguladığı protokollerle; fibromiyalji de dahil olmak üzere başka ağrı durumları ortasında kullanılabilecek modelleri test edilmiş bu rahatsızlıkta kullanılabilecek geçerli ve muteber bir usul olduğu kanıtlanmıştır.