Davranışların Manalarını Gösteren Ruhsal Testler

ahmetbeyler

Yeni Üye
İnsanlık var olduğu günden beri hem kendisini birebir vakitte ortasında bulunduğu çevreyi anlamaya çalışmış ve bu gayretin sonunda bilimi ortaya çıkarmıştır. İnsan zihnini ve davranışlarını inceleyen bilim olan psikoloji, yüzlerce yıldır insanı anlamak için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında insan davranışlarını kıymetlendirmek için kullanılan kimi ruhsal testler var. Lakin bu testler biraz tartışmalı.

Psikolojik testler kararında elde edilen bilgiler ışığında şüphesiz insan davranışları hakkında kimi değerlendirmeler yapılabilir. Fakat unutmayın, insan eşsiz bir canlıdır ve bu niçinle sıradan birkaç test ile çözülemez. İşte tartışma yaratan nokta da budur. bir daha de kelam konusu testler temel bir kıymetlendirme için basamak olabilirler. Gelin psikolojik testler nedir, özellikleri nedir, ruhsal test cinsleri nelerdir yakından bakalım.

Psikolojik testler nedir? Özellikleri ve çeşitleri:

Psikolojik test nedir?
Psikolojik testlerin özellikleri
Uzmanların uyguladığı ruhsal testler
Zeka testleri
Kişilik testleri
Yetenek testleri
Hız ve güç testleri
Duygusal zeka testleri
Nöropsikolojik testler
Bireysel ve küme testleri
Deneme ve emel testleri


Psikolojik test nedir?


Psikoloji alanında uzman bilim insanlarının, insan davranışlarını ve insan zihnini kıymetlendirmek maksadıyla yaptıkları sözlü ya da yazılı testler psikolojik test olarak isimlendirilir. Ruhsal testlerin hedefi insanları sınıflandırmak değil, tersine onların sınıflandırılmasına pürüz olan ferdi davranış ve fikirlerini kıymetlendirerek anlamlandırmaya çalışmaktır.

Bu noktada bir parantez açmak ve husus hakkındaki tartışmalardan bahsetmek gerekiyor. Ruhsal testler sabittir ve her beşere tıpkı test uygulanır. Fakat her insan benzersizdir ve tek bir test üzerinden davranışlarının kıymetlendirilmesi yanlışsız değildir. bu türlü düşünen sayısız uzman, ruhsal testlerin modası geçmiş birer çalışma olduklarını söylerler. bir daha de günümüzde hala ruhsal testler üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır.

Psikolojik testlerin özellikleri:

 • Güvenilirlik
 • Geçerlilik
 • Objektiktiflik
 • Standardizasyon
Listelediğimiz dört temel özellik, bir ruhsal testin olmaz olmaz özellikleridir. Ruhsal test, ne vakit yapılırsa yapılsın tıpkı kararı vermeli ve bu biçimdece emniyetli olmalıdır. Ruhsal test hangi mevzuyu kıymetlendirmek üzere geliştirildiyse o husus hakkında sonuçlar vermeli yani geçerli olmalıdır.

Psikolojik testin değerlendirmesi, puanlaması, puanlamanın yorumlanması ve testin idaresi ön yargıdan uzak yani objektif olmalıdır. Psikolojik testin yeri, kullanılan gereç, vakit ve etraf öncesinden belirlenmiş standart kurallara sahip olmalıdır.

Uzmanların uyguladığı ruhsal testler:

 • Zeka testleri
 • Kişilik testleri
 • Yetenek testleri
 • Hız ve güç testleri
 • Duygusal zeka testleri
 • Nöropsikolojik testler
 • Bireysel ve küme testleri
 • Deneme ve gaye testleri
Zeka testleri:

Hangi öğrencilerinin özel yardıma gereksinimi olduğunu anlayabilmek için ilk zeka testini geliştiren kişi Fransız Alfred Binet’dir. Bu testte kimi öğrencilerin, olağan öğrencilerin çözemeyeceği kadar sıkıntı soruları kolay kolay çözdüklerini fark etti. Husus üzerinden epeyce boyutlu düşünen Binet, zeka değerlendirmesi sırasında bir epeyce farklı faktörün tesirli olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Alfred Binet tarafınca oluşturulan bu zeka testi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalar kararı daha da geliştirilmiş ve ortaya Stanford – Binet testi çıkmıştır. Vakit ortasında zeka testleri özelleşerek farklı insan kümelerine farklı biçimde uygulanan testler ve değerlendirmelerde kullanılan kimi ölçekler bulunmuştur. en çok uygulanan zeka testlerinden kimileri şunlardır;

 • Wechsler Ferdi Muvaffakiyet Testi
 • Woodcock Johnson III Bilişsel Yetersizlik Testleri
 • Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği
 • Stanford-Binet Zeka Ölçeği
 • Peabody Ferdî Muvaffakiyet Testi
 • Evrensel Kelamsız Zeka
 • Diferansiyel Yetenek Ölçekleri
Kişilik testleri:

Kişilik testleri insan davranışlarını, hisleri, çevresel özellikleri, tavırları ve klinik rahatsızlıkları pahalandırmak üzere uygulanan bir ruhsal test çeşididir. Kişilik testleri genel olarak bir değişkeni ölçmek ya da iki farklı değişkeni karşılaştırmak üzere uygulanır.

En sık uygulanan kişilik testleri içinde projektif kıymetlendirme önde gelmektedir. Tematik Algılama Testi ve Rorschach Inkblot testi en yaygın uygulanan projektif testler içindedır. Bu testlerde fotoğraflar kullanılarak kişinin zımnî hisleri ve altta yatan niyetleri açığa çıkarılarak muhakkak uyaranlara nasıl reaksiyon vereceği gözlemlenir.

Yetenek testleri:

herkesin kendine özel eşsiz yetenekleri vardır ve bu yetenekleri ortaya çıkarmak için yetenek testleri uygulanır. Yetenek testlerinin temel hedefi, kişinin özel bir bahiste mahareti olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Uygulanan testin kararı genel bir yeteneğe değil, muhakkak bir mevzu hakkındaki yeteneğe odaklanır. İdare Kabul Testi, Lisansüstü Kayıt İmtihanı, Scholastic Assessment Test yetenek testlerine örnektir.

Hız ve güç testleri:

Hız ve güç testleri yetenek testlerine emsal fakat bu testler kararındaki performans değerlendirmesi, kişinin maharetinin vakit karşısındaki gücüne göre yapılır. Bir kişi, kelam konusu maharetini geniş bir vakit aralığında rahatlıkla gösteriyor olabilir. Lakin müddet sınırlaması olduğu vakit marifetinin gerçek gücü ortaya çıkar ve kıymetlendirme, bu performans üzerinden yapılır.


Duygusal zeka testleri:

Son senelerda biliyoruz ki duygusal zeka, kişi için en az zeka kadar kıymetli bir marifet. Evet, duygusal zeka bir marifettir ve geliştirilebilir. Bu niçinle bireyler üzerinde duygusal zeka testleri yapılarak kıymetlendirilir. Daima bir dalgalanma ve değişme eğilimi gösteren duygusal zeka, yapılan bu testlerin değerlendirmeleri kararında denetim altına alınarak geliştirilebilir.

Nöropsikolojik testler:

İnsan zihni ve davranışlarını etkileyen en kıymetli faktörlerden biri de beynimizdeki nörolojik yapılardır. Alzheimer, beyin hasarı, depresyon, anksiyete, his bozuklukları gibi durumlarda bireye nöropsikolojik testler uygulanır. Yapılan testin sonuçları bellek, lisan kullanması, yürütücü fonksiyon, demans, görsel fonksiyon, işitsel fonksiyon üzere farklı faktörler üzerinden kıymetlendirilir.

Bireysel ve küme testleri:

Bireysel ve küme testleri daha epeyce toplumsal psikoloji disiplininin alanıdır. Genel olarak bir ortada olan kümelere ve o kümede bulunan şahıslara uygulanır. Purdue Mesleksel Muvaffakiyet Testleri, Ahenk Testi ve Kusursuz İşçi Testi üzere örnekleri olan ferdi ve küme testlerindeki hedef, bir küme ortasındaki bireyleri tek tek değerlendirdikten daha sonra bu şahısların bir küme olarak nasıl bir ortada olduklarını görmektir.

Deneme ve maksat testleri:

Deneme ve hedef testleri, isminden da anlaşılacağı üzere belli bir emelle müracaat yapmış kişilerin uygun olup olmadığının değerlendirildiği testlerdir. Bu testlerde kişinin zihinsel kabiliyeti sorgulanır. Şayet bu test bir işe alım sürecinde yapılıyorsa soruların tek bir yanlışsız cevabı vardır. Lakin farklı bir hedefle yapılıyorsa daha fazlaca kişinin muhakeme yeteneği kıymetlendirilmektedir.

Psikoloji uzmanı bilim insanlarının insan zihnini ve davranışlarını kıymetlendirmek için yaptıkları psikolojik test nedir, özellikleri nedir, tipleri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve mevzu hakkında bilmeniz gereken ayrıntılardan bahsettik. Anlattıklarımız sadece bilgilendirme maksatlıdır. Bahis hakkında en gerçek ve size özel bilgiyi uzman psikologlardan alabilirsiniz.