Bias ve varyans nedir ?

mudhaber

Global Mod
Global Mod
Bias ve Varyans Nedir?

Veri madenciligi ve makine ogrenmesi konularnda, bias ve varyans iki onemli kavramdr. Bias ve varyans, veri modellerinin dogruluk ve performansnn etkisini anlamada kullanlan kavramlardr. Bu kavramlar, veri bilimcileri tarafndan, derin ogrenme veya makine ogrenme algoritmalarnn calsma mantklarnn anlaslmasnda ve gelistirilmesinde onemli bir rol oynar.

Bias

Bias, bir modelin dogruluk snrn belirler. Bias, ogrenme algoritmasnn, istatistiksel veya dogruluk olarak, veri setini nasl ornekledigini gosterir. Bias, egitim veri setinin, modelin ogrenme kabiliyetini etkileyen ozellikleri bulmada zayf oldugunu gosterir. Bir veri modelinin bias, ogrenme algoritmasnn goz ard ettigi ozellikleri ortaya ckarmasn saglar. Bias, algoritmann veri setinin ozelliklerini dogru olcebilmesini saglar.

Varyans

Varyans, veri setinin ozelliklerinin olculmesinde kullanlan ogrenme algoritmasnn ne kadar tutarl olacagn gosterir. Varyans, ogrenme algoritmasnn, veri setinin ozelliklerini etkilenmeden dogru olcebilme kabiliyetinin ne kadar iyi oldugunu gosterir. Varyans, ogrenme algoritmasnn, veri setinin ozelliklerini olcebilecek kadar kararl olup olmadgn gosterir. Varyans, ogrenme algoritmasnn veri setinin ozelliklerini dogru olcebilme kabiliyetini olcer.

Bias ve varyans, veri madenciligi ve makine ogrenmesi alanndaki onemli kavramlar olup, bir modelin dogruluk ve performansnn anlaslmasnda ve gelistirilmesinde kullanlr. Bias, veri setinde ogrenme algoritmasnn ozellikleri bulmada zayf oldugunu gosterirken, varyans ise, ogrenme algoritmasnn veri setinin ozelliklerini dogru olcebilme kabiliyetini olcer.