Bayanda boşalma ve orgazm birebir şey midir? kadın-erkek boşalma ve orgazm farklılkları nelerdir?

Abide

Üye
Bayanda boşalma ve orgazm birebir şeyler değildir.

Boşalmayı, fizikî bir rahatlama olarak tanım edebiliriz. Bunu, hayli sıkışan birinin idrar yaptıktan daha sonraki rahatlaması, ya da fazlaca susayan bir kişinin kana kana su içtiğinde tattığı o rahatlama hissine benzetebiliriz. Boşalma esnasında vücut bir an gerilir ve gerisinden rahatlama hissedilir. Cinsel bağlantıların sonlarına gerçek yaşanan ve 10-15 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren fizikî ve bedensel rahatlamaya “cinsel boşalma” denir. Bayanlardaki boşalmayı, erkeklerde olduğu üzere bir sıvı(meni) gelişi üzere düşünmemek gerekir.

Bayanlarda dış genital bölgenin kurumasını tedbire ve cinsel bağlantıda gerekli kayganlaşmayı sağlama fonksiyonunu yürüten birkaç adet salgı bezi vardır. Bunlar içinde en mühimleri idrar çıkış deliğinin yanlarında yer alan “skene bezleri” ve vajina girişinin yakınında sağlı sollu yer alan “bartholin bezleri”dir. Bayanda boşalma anında, vajendeki kasılma müddeti ve kasılma kuvvetine bağlı olarak bu bezlerden saydam, şeffaf, kimi vakit de yavaşça beyazımsı bir sıvı gelmesi her bayanda görülen olağan doğal bir müddetçtir. Bunlar kayganlığı artırarak cinsel bağlantıyı kolaylaştırır. Bu sıvı gelişi ve kayganlık, beraberinde hanımın cinsel isteği, uyarılabilirliği ve hassasiyeti ile de ilgili bir durumdur. Kimi bayanlarda daha fazla, birtakım bayanlarda daha az, kimi bayanlarda da olmayıp, kuruluk olarak tabir edebileceğimiz biçimde olabilir.

Fakat porno sinemalarındaki üzere bayanın boşalmasının ana belirtisini vajinasından bir sıvı boşalması, hatta fışkırması olarak resmeden bir görsellik büsbütün yanlış ve yanlışlı bir bilgidir. Porno yıldızlarının o anda idrarlarını yapmaları, güya erkeklerde olduğu üzere, bayanlarda da sıvı boşalması, hatta bir fışkırma usulünde boşalma olacağı yanılgısını yaratmaktadır. Birden fazla bayan duydukları ve gördükleri bu imajlardan dolayı, boşalmada bir sıvı çıkışını kural bilip, olmayınca, “ben boşalamıyorum” etiketini kendilerine yapıştırmaktadırlar.

hanımın ve erkeğin cinsel cevaplarının fizyolojik farklılığı niçiniyle çiftler boşalacakları anı tam olarak belirleyemezler. Birbirlerinin karşılıklarını tam olarak ve anında bilememeleri üzere, biroldukça öteki niçinle de çiftler birebir anda boşalamazlar. birlikte boşalmak, uygun bir cinsel münasebet için mecburî ya da daha epey zevk almak için gerekli de değildir. Birebir anda boşalmanın kesinlikle gerekli olduğu fikri, bayan ve erkeğin yaşayacağı cinsel hayatta beklenti seviyesini artırmakta ve o an yaşayacakları hazları kaçırmalarına niye olmaktadır.

Bayanda boşalmanın bilimsel kaynaklara ve yapılan çalışmalara bakıldığında iki başlıkta ele alındığı görülür. Bunlardan birisi klitoral boşalma (direk klitoral boşalma) oburu ise vajinal boşalma (dolaylı klitoral boşalma) formundadır. Klitoral boşalma; direk klitorise yapılan baskı ile gerçekleşen boşalmadır ve daha kısa müddette gerçekleşir. Vajinal boşalma ya erkeğin penisinin vajinaya girip çıkarken klitorise yaptığı baskı üzere ya da klitorisi yerinde tutan bağların, penisin vajinanın içerisindeki hareketi sırasında, klitorise yaptığı ikazlar kararında meydana gelir. Klitoral boşalma ile vajinal boşalma fizyolojik olarak birebirdir. Lakin duygusal manada hissedilen, yaşanılan zevk manasında fark vardır. Zira vajinal boşalmada partner ile bir arada olmak, onunla tamamlanıp bütünleşmek bayana hayli daha ağır hisler yaşatır.

Orgazm ise, boşalmayı da içine alan daha geniş bir kavramdır. Orgazmı, çeşitli uyaranlar kararı, beynin uyarılması ve bu uyarılmanın tesiriyle, bireyde hem bedensel birebir vakitte ruhsal olarak algılanan bir hissin meydana gelmesi olarak tanımlayabiliriz. Orgazm ;boşalmayı öğrenmiş, bağlantısında muhakkak bir kalite, ahenk ve ahenk hayatış çiftlerin, yaşadıkları bedensel rahatlamaya, ruhsal rahatlamanın da eklenmesidir. Bayanlarda ekseriyetle 10-15 saniye süren kasılmalarla kendini gösteren lakin farklı bir şuur hali üzere oluşan, denetim kaybı duygusu üzere, fazlaca daha farklı, ağır bir rahatlama olarak açıklayabiliriz. Her bağlantıda orgazm olma üzere bir kaide ve zorlama olmamalıdır. Orgazmı münasebetlerde yaşanan bir armağan ya da armağan üzere görmek gerekir.

Hepinize sağlıklı günler dilerim…